Accreditaties opleidingen

De opleidingen en bijscholingen bij het ISBC zijn geaccrediteerd op HBO niveau door de stichting KTNO en de beroepsvereniging batc, VBAG, NVST en LVNG.

KTNO geaccediteerde opleiding
Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen is door verschillende verenigingen officieel gemachtigd accreditaties te mogen verzorgen ten aanzien van opleiding, bij- en nascholing.

LVNG geaccediteerde opleiding
De doelstelling van de vereniging is het bevorderen en ontwikkelen van de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland en daarnaast, het streven naar wettelijke erkenning van de natuurgeneeskundig therapeut. De LVNG onderscheidt zich van andere beroepsverenigingen omdat zij gekozen heeft voor de aanwezigheid van meerdere specialismen binnen één vereniging. De LVNG is een vereniging van ruim 300 Natuurgeneeskundig Therapeuten die voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen. Zij beschikken allen over veel kennis en de nodige ervaring. Door de aanwezigheid van therapeuten met verschillende specialismen, kan er binnen de vereniging altijd een therapeut gevonden worden die bij de cliënt past.

BaBatc LVNG geaccediteerde opleiding
BATC heeft inmiddels meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes.

VBAG BaBatc LVNG geaccediteerde opleiding
De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen.  Het gevolg hiervan is dat de V.B.A.G. de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland is.
Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op HBO-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

NVST_beroepsvereniging_accreditatie
De NVST is een beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. NVST is de afkorting van Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten.  Alle bij de NVST aangesloten Shiatsu therapeuten (Klassieke vormen en Namikoshi), Bowen therapeuten, Voetreflexzone therapeuten en Massagetherapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klacht- en tuchtregeling zijn belangrijke onderdelen van het kwaliteitsbeleid.