AVG

AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het ISBC, is gevestigd aan de Apollolaan 232 in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG.
 
Persoonsgegevens die het ISBC verwerk:
ISBC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
ISBC verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens tijdens de opleidingen: Essay, VOG en studieopdrachten.

Het ISBC verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Offertes en facturering
● Om een account aan te maken en het verzenden van de nieuwsbrief
● Om je te bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Het ISBC hanteert de volgende bewaartermijnen:
● Facturen: Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
● Essay, VOG en studieopdrachten 1 jaar
● Nieuwsbrief, zolang jezelf ingeschreven wenst te blijven

Delen van persoonsgegevens met derden:
Het ISBC verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (accountant), sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het ISBC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies:
Het ISBC gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens:
De persoonsgegevens worden digitaal en schriftelijk bewaart. Het ISBC neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang, misbruik, verlies en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van firewalls, SSL-verbinding en voor schriftelijk materiaal in afgesloten kasten. Deze gegeven mogen en kunnen alleen ingezien en onderhouden worden door de eigenaar van het ISBC.