Examenreglement

Examenreglement ISBC

Artikel Onderdelen van het examen:
1.1
Het theorie-examen bestaat uit open- en meerkeuze vragen en wordt schriftelijk afgenomen. Het cijfer moet minimaal een 6 zijn om in aanmerking te komen voor het diploma of certificaat.
1.2
Praktijkexamen:

De uitslag van het praktijkexamen wordt op de examendag aan de student meegedeeld.
1.3
Herexamens:

De student mag één keer gratis theoretisch en/of praktijk herexamen doen. Kosten daarna herexamen: € 70,- per onderdeel.
1.4 Vrijstellingsregeling:
Er kunnen geen vrijstellingen worden aangevraagd.
1.5 Deelname examen:
Om deel te nemen aan het examen dient de examenkandidaat te hebben voldaan aan de minimale aanwezigheidsplicht van 80% van de lesdagen en het volledige lesgeld te hebben betaald.
1.6 Inzage schriftelijke examens:
Alleen wanneer de student een onvoldoende heeft behaald voor het examen bestaat de mogelijkheid om, na schriftelijke aanvraag per post of per e-mail, het examen of herexamen in te zien op het kantoor van het ISBC. Na inzage wordt het examen weer ingenomen. De student mag aantekeningen maken, het examen mag echter niet gekopieerd worden. De examens zijn niet openbaar en blijven eigendom van het ISBC.
1.7
Onregelmatigheden:Indien een kandidaat zich ten aanzien van de examinering aan enige onregel­matigheid schuldig maakt, kan hem de (verdere) deelname aan het examen worden ontzegd.
1.8
Beroepsmogelijkheid:

Elke kandidaat kan bij het ISBC beroep aantekenen tegen beslissingen van de docent. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na toezending of bekendmaking van de uitslag.

(wijzigingen voorbehouden)