Burnoutbegeleiding

Een burnout wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van lichaam en geest. Gevoelens die ontstaan zijn in je werk en/of privéleven door een lange periode van chronische stress of door zeer ingrijpende gebeurtenissen die kort na elkaar hebben plaats gevonden zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen optreden. Met andere woorden je energie is op, de accu is leeg.

Een burnout hoeft geen jaren te duren.
Burnoutbegeleiding bij het ISBC is een zeer succesvolle manier die je uit je burnout haalt en leidt naar bewustwording, gedragsverandering, vitaliteit en gezondheid. Je leert hoe je je energie weer kan aanvullen en in balans kunt komen en blijven. De praktijk heeft uitgewezen dat binnen vier maanden een aanmerkelijke vermindering van klachten, herstel van gezondheid en verbetering van functioneren zichtbaar is.

Burnoutbegeleiding bij het ISBC bestaat uit de volgende stappen:

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek is bedoelt om de vragen die er zijn met betrekking tot de hulpvraag te beantwoorden en om te ervaren of er een klikt is tussen de cliënt en de coach/therapeut. Van daaruit kan besloten worden om een intake te doen. Een kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend.

Intakegesprek
Aan de hand van een van te voren ingevulde vragenlijst en je persoonlijke situatie wordt het coachingstraject vastgesteld. Je krijgt na afloop de burnout werkmap mee met daarin adviezen, opdrachten, lichamelijke- en vaardigheidsoefeningen, die als houvast dienen tijdens je herstelproces.

1e fase: Herstel en Ontspanning
In deze fase ligt de nadruk op lichaamsgerichte- en ontspanningsoefeningen zodat de energiebalans zich weer kan herstellen en men de regie weer over zijn/haar eigen leven krijgt.

2e fase: Bewustwording
In deze fase wordt gekeken hoe de burnout ontstaan is. Wat de eerste signalen waren en waarom deze signalen van uitputting niet gekeerd konden worden. Wanneer het herstelproces begint en dat is meestal na de fysieke herstelperiode, bestaat het risico dat men direct weer in zijn eigen valkuilen stapt en dat willen we voorkomen.

3e fase: Vaardigheidstraining
In deze fase wordt aandacht besteedt aan de ‘persoonlijke kracht’ van de cliënt en aan het verstevigen van het zelfvertrouwen, door middel van sociale vaardigheden. Het gaat dan om de weerbaarheid die mensen opbouwen bij het hanteren van een conflict, het uiten of ontvangen van kritiek, het vragen van steun en nee durven zeggen.

4e fase: Reïntegratie en nazorg
In de laatste fase van het traject wordt aan de terugkeer naar het werk speciale aandacht besteed. We gaan dan uit van de kwaliteiten en de sterke kanten van de cliént. Het is mogelijk dat de Cliënt ontdekt dat de huidige werkplek niet langer geschikt voor hem is. Dan starten we een procedure die nodig is voor het afsluiten van het oude werk. En is het mogelijk in overleg met de werkgever een outplacementtraject te volgen of de werknemer te begeleiden naar het zelfstandig ondernemerschap.

Waar bestaat de burnoutbegeleiding uit:

  • Kennismakingsgesprek
  • Intakegesprek
  • Individuele coaching en training
  • De werkmap "Burnoutbegeleiding"
  • E-mail en telefonische contact
  • Eindgesprek

Kosten:
Burnoutbegeleiding is maatwerk. De kosten en tijdsduur van een traject worden begroot aan de hand van het intakegesprek.