Personal coaching

Bij personal coaching word je een spiegel voorgehouden bij moeilijke beslissingen, als je het even niet meer weet, in de knoop zit of om over het eigen functioneren na te denken. Personal coaching is gericht op het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van mensen in het privéleven en/of werksituatie. Coaching helpt je bij het (her)vinden van je energie, motivatie en een levenskoers.

Personal coaching is voor mensen die willen groeien in het leven.

Ik begeleid je in dit proces. Als coach vertel ik je niet wat je moet doen, maar help ik je bij het maken van je eigen keuzes. Ik luister goed en stel vragen achter de vragen, waarbij het uitgangspunt is:

 • Wie ben je?
 • Wat wil je?
 • Wat kun je?
 • Wat ga je doen?
 • Hoe ga je het doen?

Als personal coach help ik je doelstellingen realiseren zodat je krijgt wat je je voorneemt. Hierdoor ben je niet langer een speelbal van anderen of van omstandigheden maar neem je het heft in eigen handen.

Je kunt aan de volgende doelen denken:

 • Loopbaanbegeleiding
 • Grip krijgen op je leven en je doelen realiseren
 • Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen
 • De balans tussen werk en privé vinden
 • Ontdekken wat je precies wilt in je leven
 • Belemmerende overtuigingen veranderen
 • Professionele werkzaamheden optimaliseren
 • Het beter benutten van je talenten

Start van het traject
Coaching is gebaseerd op respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Na het kennismakingsgesprek kijken wij samen wat de mogelijkheden zijn en of je op je plaats bent. Daarna stel ik een plan van aanpak op om je doel te bereiken.
De basis voor coaching is een praktische benadering gericht op bewustwording en gedragsverandering. Het omvat methodes en technieken uit de westerse en oosterse wereld. Met deze integrale benadering leer je nieuwe vaardigheden en krijg je inzichten om je gedrag, stress, vitaliteit en werksituaties curatief of preventief te beïnvloeden.

Een coachingstraject start met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.
In het intakegesprek wordt onderzocht wat de hulpvraag is welk centraal zal komen te staan in het coachingstraject. Op basis hiervan krijg je een indicatie van de intensiteit en duur van het coachingstraject.

Duur van het traject
Hoeveel sessies nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag. Personal coaching kan inhouden dat in 5 tot 8 sessies de hulpvraag van de cliënt wordt geanalyseerd en uitgewerkt. Vaak ontstaat er een contact waarin in eerste instantie wekelijks of twee wekelijks en later maandelijks personal coaching gesprekken plaatsvinden.

Personal coaching vindt plaats in Den Haag, Leiden of op locatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Wiggers,
telefoon: 06-13905387.