Stressmanagement

stress management

Voel je je constant gespannen en heb je voortdurend het gevoel dat je tekort schiet? Je slaapt niet meer goed, vergeet vaak dingen, je bent er met je hoofd niet bij en je hebt een jachtig gevoel. Als je deze beschrijving herkent, kan het goed zijn dat je te veel stress hebt.

Iedereen kent stress. Maar niet iedereen krijgt klachten of wordt er ziek van. Het gaat erom hoe een persoon met stress omgaat. Een gezonde spanning (stress) hoort bij het leven. Maar wanneer het gevoel van stress een lange tijd aanhoudt, is er meer aan de hand.
De stress is chronisch geworden en als je gewoon doorgaat zonder er wat aan te doen, kan dit grote gevolgen hebben op fysiek, emotioneel, mentaal gebied en op je gedrag. In het uiterste geval kan je een burnout krijgen. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium in te grijpen om de stress te reduceren.

Wat leer je tijdens stressmanagement?
1. Het wegnemen van de stressoorzaken

Het wegnemen van de stressoorzaken in je werkzaamheden en/of privé leven zal stress verminderen. Door middel van coaching gaan we uitzoeken wat de stress veroorzaakt en als die gevonden is gaan we de stressor te lijf, dat wil zeggen we gaan kijken hoe we de stressor kunnen veranderen of uitschakelen.

2. Het verhogen van de individuele belastbaarheid
Lichamelijke ontspanningstechnieken zijn even effectief als mentale technieken in het verminderen van stress. In feite wordt de beste ontspanning bereikt door fysieke en mentale technieken samen te gebruiken. Er zijn veel manieren om je meer resistent te maken tegen stress, maar ze vereisen allemaal verandering in je gedrag. Door jezelf te trainen in hartcoherentie, meditatie, Qigong en als het nodig is je voedingspatroon te veranderen verhoog je je belastbaarheid zodat je beter tegen stress bent opgewassen.

3. Het aanleren van het omgaan met stress
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor stress onvermijdelijk is, de oorzaken kunnen niet worden weggenomen omdat werk of privé omstandigheden gekoppeld zijn aan bepaalde situaties. Dit is niet altijd door training te ondervangen. Het is in deze gevallen nodig om te leren om op een verantwoorde wijze om te gaan met stresssituatie.

Voor wie is stressmanagement bedoeld?
Stressmanagement is voor iedereen die een burn-out wil voorkomen en voor degene met mentale-, stressgerelateerde en/of psychosomatische klachten.

Start van het stressmanagement traject
Stressmanagement start met een vrijblijvend intakegesprek. Op basis hiervan krijg je een indicatie van de intensiteit en duur van het traject.

Waar bestaat stressmanagement uit?
Afhankelijk van je klachten en hulpvraag o.a.:
Individuele coachingssessies
Leefstijltraining
Timemanagement
Hartcoherentie training
Voedingsanalyse
Qigong- ontspanningsoefeningen
Meditatie

Kosten:
De kosten en duur van een traject worden begroot aan de hand van het intakegesprek.

Door wie?

Tijdens het stressmanagement traject word je begeleid door Ron Wiggers.
Voor meer informatie telefoon: 06-13905387.