Vitaliteitscoaching

Bij vitaliteitscoaching word je een spiegel voorgehouden als je energie niveau laag is, stress, spanning ervaart of in de knoop zit. Vitaliteitscoaching is gericht op het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van mensen die problemen hebben in hun privéleven en/of werksituatie.

Voel je je constant gestrest en heb je voortdurend het gevoel dat je tekort schiet? Je slaapt niet meer goed, vergeet vaak dingen, je bent er met je hoofd niet bij en je hebt een jachtig gevoel.
Als je deze beschrijving herkent, kan het goed zijn dat je te veel stress hebt.

Iedereen kent stress. Maar niet iedereen krijgt klachten of wordt er ziek van. Het gaat erom hoe een persoon met stress omgaat. Een gezonde spanning (stress) hoort bij het leven. Maar wanneer het gevoel van stress een lange tijd aanhoudt, is er meer aan de hand.

De stress is chronisch geworden en als je gewoon doorgaat zonder er wat aan te doen, kan dit grote gevolgen hebben op fysiek, emotioneel, mentaal gebied en op je gedrag. In het uiterste geval kan je een burnout krijgen. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium in te grijpen om de stress te reduceren. Vitaliteitscoaching helpt je bij het (her)vinden van je energie, motivatie en een levenskoers.

Bij vitaliteitscoaching word je een spiegel voorgehouden bij moeilijke beslissingen, als je het even niet meer weet, in de knoop zit of om over het eigen functioneren na te denken. Vitaliteitscoaching is gericht op het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van mensen in het privéleven en/of werksituatie.

Vitaliteitscoaching is voor mensen die willen groeien in het leven.

Ik begeleid je in dit proces. Als vitaliteitscoach vertel ik je niet wat je moet doen, maar help ik je bij het maken van je eigen keuzes. Ik luister goed en stel vragen achter de vragen, waarbij het uitgangspunt is:

 • Wie ben je?
 • Wat wil je?
 • Wat kun je?
 • Wat ga je doen?
 • Hoe ga je het doen?

Als vitaliteitscoach help ik je doelstellingen realiseren zodat je krijgt wat je je voorneemt. Hierdoor ben je niet langer een speelbal van anderen of van omstandigheden maar neem je het heft in eigen handen.

Je kunt aan de volgende doelen denken:

 • Omgaan met stress
 • Ontdekken wat je precies wilt in je leven
 • Grip krijgen op je leven en je doelen realiseren
 • Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen
 • De balans tussen werk en privé vinden
 • Professionele werkzaamheden optimaliseren
 • Het beter benutten van je talenten

Start van het traject
Vitaliteitscoaching is gebaseerd op respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Na het kennismakingsgesprek kijken wij samen wat de mogelijkheden zijn en of je op je plaats bent. Daarna stel ik een plan van aanpak op om je doel te bereiken.
De basis voor vitaliteitscoaching is een praktische benadering gericht op bewustwording en gedragsverandering. Het omvat methodes en technieken uit de westerse en oosterse wereld. Met deze integrale benadering leer je nieuwe vaardigheden en krijg je inzichten om je gedrag, stress, vitaliteit en werksituaties curatief of preventief te beïnvloeden.

Een coachingstraject start met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek.
In het intakegesprek wordt onderzocht wat de hulpvraag is welk centraal zal komen te staan in het coachingstraject. Op basis hiervan krijg je een indicatie van de intensiteit en duur van het coachingstraject.

Duur van het traject
Hoeveel sessies nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag. Vitaliteitscoaching kan inhouden dat in 5 tot 10 sessies de hulpvraag van de cliënt wordt geanalyseerd en uitgewerkt. Vaak ontstaat er een contact waarin in eerste instantie wekelijks of twee wekelijks en later maandelijks personal coaching gesprekken plaatsvinden.

Vitaliteitscoaching vindt plaats in Den Haag of Leiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron Wiggers,
telefoon: 06-13905387.